สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 18 เม.ย. 2567 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 937 ครั้ง

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1814 ครั้ง

สทศ.วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ผลสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 26 ก.ย. 2566 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 734 ครั้ง

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2566 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1894 ครั้ง

แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2566 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1136 ครั้ง

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย (ข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2564 ม.3

วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2788 ครั้ง

แผนการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3862 ครั้ง

นวัตกรรมการนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลศึกษา

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1771 ครั้ง

รายงานการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4775 ครั้ง

คู่มือ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 10 พ.ค. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1409 ครั้ง

คู่มือสารสนเทศคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร(ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 10 พ.ค. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2285 ครั้ง

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ 5 ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 6119 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1167 ครั้ง

"ข้อสอบอัตนัย" พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย

วันที่โพสต์ 15 ต.ค. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1832 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2564

วันที่โพสต์ 3 ก.ย. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1819 ครั้ง

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2056 ครั้ง

คำสั่งกลุ่มนิเทศ 2563

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2563 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2635 ครั้ง

สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2563 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2575 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 14 หน้า