สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2566 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 378 ครั้ง

แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2566 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 320 ครั้ง

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย (ข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2564 ม.3

วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1828 ครั้ง

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ SPIDER ของครูโรงเรียน ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก

วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2343 ครั้ง

แผนการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2887 ครั้ง

นวัตกรรมการนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลศึกษา

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1379 ครั้ง

รายงานการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3515 ครั้ง

คู่มือ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 10 พ.ค. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1003 ครั้ง

คู่มือสารสนเทศคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร(ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 10 พ.ค. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1918 ครั้ง

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ 5 ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2565 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4832 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1034 ครั้ง

"ข้อสอบอัตนัย" พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย

วันที่โพสต์ 15 ต.ค. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1525 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2564

วันที่โพสต์ 3 ก.ย. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1651 ครั้ง

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2564 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1797 ครั้ง

คำสั่งกลุ่มนิเทศ 2563

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2563 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2480 ครั้ง

สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2563 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2461 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานของนางสาวหฤทัย บุญประดับ

วันที่โพสต์ 18 เม.ย. 2563 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2019 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2563 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2393 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 14 หน้า