สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายสมชาย อุตสาหะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม

นายคุณาธรณ์ พลสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

นางสาวปรียะปภัสร์ ทาสีเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1

นายวัฒน์สุคนธ์ อาจวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก

นางฐนิศรา นักลำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน

นางสุมาลี นามแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ

นายพิริยะ ทองมนต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

นางนิภาพร ศรีทอง

รักษาการ ผอ.โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 อนุสรณ์

นายวัฒน์สุคนธ์ อาจวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2

นายณรงค์เดช ปุณขันธ์

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2