สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ส่งมอบรถยนต์ราชการให้กับสถานศึกษาในสังกัด

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 296 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนิเทศออนไลน์

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 174 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน แบบ ปพ.๓ และ ปพ.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 159 ครั้ง

บุคลากร สพป.มุกดาหาร รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 257 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาการ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 244 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

วันที่โพสต์ 17 พ.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 349 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 302 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ซักซ้อมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนผ่านระบบ Google Meet

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 242 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19

วันที่โพสต์ 16 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 305 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ทำบุญเลี้ยงพระประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 280 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน)

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 247 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต ๕ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 218 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 262 ครั้ง

บุคลากร สพป.มุกดาหาร ร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 287 ครั้ง

เครือข่ายดงหลวงตอนบน อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education และการตัดต่อ VDO

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 289 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ๑ เม.ย.๖๔

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 264 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 26 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 257 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ออกเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายดงหลวงตอนบน

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 289 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 66 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน