สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

mdh@esdc.go.th

062-1034224

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

kingpavee2516@gmail.com

087-7740539

ดร.สิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

siripan13@gmail.com

0896255747

นายณรงค์เดช แสนโสม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

narongdet_san@hotmail.com

0856944655

นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

huaysay@gmail.com

088-5612762

นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

nattanan.mn@gmail.com

092-4635946