สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดร.วิหาญ พละพร

ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

wihan666@hotmail.com

0813895400

นางสาววิไลพร ยืนยั่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Lex.vilai@gmail.com

062-7737113

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

kingpavee2516@gmail.com

087-7740539

นางพรวีนัส ทองสิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

venustongsin@gmail.com

092-6438868

นางยุพา ทิพย์นาคคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

yu_pa_11@hotmail.com

081-9268754

นายณรงค์เดช แสนโสม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

narongdet_san@hotmail.com

0856944655

นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

nattanan.mn@gmail.com

092-4635946

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน