สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายสมมัคร ผลสว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขัว

office@mdh.go.th

042-611532

นายสมมัคร ผลสว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขัว

office@mdh.go.th

042-611532

นายกี้ พรหมวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคราม

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเขือง

office@mdh.go.th

042-611532

นายบัญชา ภัทรกุลวิศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง

office@mdh.go.th

042-611532

นายวิเศษ เผ่าเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

office@mdh.go.th

042-611532

นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น

office@mdh.go.th

042-611532

นายประกอบ มีธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

office@mdh.go.th

042-611532

นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิปพร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

office@mdh.go.th

042-611532

นายทินกร วิชิตพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งโพน

office@mdh.go.th

042-611532

นางเยาวรัตน์ แก้วมะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านดงมัน

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านพรานอ้น

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านคำบง 2

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านคำเม็ก

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า

office@mdh.go.th

042-611532