สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายโอนัด เพชราเวช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคราม

นายรณชัย ปัญญาพ่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเขือง

นายบัญชา ภัทรกุลวิศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง

นางชลนภา ประภาศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ

นายวิเศษ เผ่าเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน

นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น

นายประกอบ มีธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิปพร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

นายทินกร วิชิตพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งโพน

นางเยาวรัตน์ แก้วมะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง

นายสมมัคร ผลสว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขัว

นางสาวภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน

นายประจักษ์ ยืนยั่ง

รอง ผอ.รร.ร่มเกล้า รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานอ้น

- -

โรงเรียนบ้านคำบง 2

- -

โรงเรียนบ้านคำเม็ก

- -

โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า