สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายมงคล รุ่งสว่าง

ประธานกรรมการ

office@mdh.go.th

042-611532

นายมงคล รุ่งสว่าง

ประธานกรรมการ

office@mdh.go.th

042-611532

นายเพียร แสวงบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

office@mdh.go.th

042-611532

นายประกาศ สว่างวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.บุญรอด ริมทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา

office@mdh.go.th

042-611532

นายเอกราช พรหมพิบูลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

office@mdh.go.th

042-611532

นายสำพันธ์ แก้วโรจน์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

office@mdh.go.th

042-611532

นางนิธินาถ กิตติเงิน

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.สุริยัน ทรัพย์ผล

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

กรรมการและเลขานุการ

office@mdh.go.th

042-611532