สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

ประธานกรรมการ

wannasit@mdh.go.th

089-5842268

นายเพ็ญสมัย แก้วตา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

Pensamikaew3330@gmail.com

095-6625839

นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

096-3710008

ดร.สุริยัน ทรัพย์ผล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้นาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

tam_ku57@hotmail.com

093-5079994

นายเผย สุพรรณโมก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

093-0833824

นางปิยะมาศ สิงห์ป้อง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

Piyamas007@gmail.com

089-8415695

ดร.สุภาภรณ์ กัลยารัตน์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

Noppakao_@hotmail.com

084-6017855

นายเอกราช พรหมพิบูลย์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

Eak6213@gmail.com

081-9541597

ดร.วิหาญ พละพร

กรรมการและเลขานุการ

wihan666@hotmail.com

081-3895400

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน