สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

ประธานกรรมการ

wannasit@mdh.go.th

089-5842268

นายเพ็ญสมัย แก้วตา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

Pensamikaew3330@gmail.com

095-6625839

นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

096-3710008

ดร.สุริยัน ทรัพย์ผล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้นาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

tam_ku57@hotmail.com

093-5079994

นายเผย สุพรรณโมก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

093-0833824

นางปิยะมาศ สิงห์ป้อง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

Piyamas007@gmail.com

089-8415695

ดร.สุภาภรณ์ กัลยารัตน์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

Noppakao_@hotmail.com

084-6017855

นายเอกราช พรหมพิบูลย์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

Eak6213@gmail.com

081-9541597

ดร.วิหาญ พละพร

กรรมการและเลขานุการ

wihan666@hotmail.com

081-3895400