สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพ

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายประกาศ สว่างวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1

office@mdh.go.th

042-611532

นายประกาศ สว่างวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1

office@mdh.go.th

042-611532

นายสมบัติ นาจาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย

office@mdh.go.th

042-611532

นายสิทธิราช ชื่นชม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองห้อง

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.ปรัชญา มานะวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3

office@mdh.go.th

042-611532

นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2

office@mdh.go.th

042-611532

นายอรรณพ โพธิ์ศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำป่าหลาย

office@mdh.go.th

042-611532

นายปริญญา บุญล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก

office@mdh.go.th

042-611532

นางนิภาพร อุปนิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่

office@mdh.go.th

042-611532

นางเยาวลักษณ์ สะภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย

office@mdh.go.th

042-611532

นายสมพร สุกรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งโนนคำประชาสรรค์

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านคำผักหนองสงเปือย

office@mdh.go.th

042-611532