สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพ

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายสมบัติ นาจาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย

ดร.ปรัชญา มานะวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3

นายอดุลย์ ลมงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำผักหนองสงเปือย

นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2

นายสมถิ่น โทจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งโนนคำประชาสรรค์

นายสิทธิราช ชื่นชม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองห้อง

นายอรรณพ โพธิ์ศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำป่าหลาย

นายปริญญา บุญล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก

นางนิภาพร อุปนิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายใหญ่

นายประกาศ สว่างวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1

นางวริญารักษ์ โสมดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ

นางเยาวลักษณ์ สะภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย