สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

office@mdh.go.th

042-611532

นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

office@mdh.go.th

042-611532

นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม

office@mdh.go.th

042-611532

นายกฤษดา ปาวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวพิณทิพา จันรอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย

office@mdh.go.th

042-611532

นายวัชรินทร์ เชื้อกุณะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ

office@mdh.go.th

042-611532

นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมอน

office@mdh.go.th

042-611532

นายเพ็ญสมัย แก้วตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังคอง

office@mdh.go.th

042-611532

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านหนองบัว

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านโคก 1

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านคำผึ้ง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านผึ่งแดด (สุริยาอุดมเวทย์)

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนห้วยยางจอมมณี

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านไร่

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านนาดี 2

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านโนนตูม

office@mdh.go.th

042-611532