สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม

นายบุญอำนวย แฝงสาคู

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมอน

นายสมบัติ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

นายกฤษดา ปาวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้

นางสาวพิณทิพา จันรอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี 2

นายวัชรินทร์ เชื้อกุณะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ

นายวุฒิชัย ไชยกาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางจอมมณี

นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย

นายเพ็ญสมัย แก้วตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังคอง

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

นายลิขิต หาคุ้มคลัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก 1

- -

โรงเรียนบ้านคำผึ้ง

- -

โรงเรียนบ้านผึ่งแดด (สุริยาอุดมเวทย์)

- -

โรงเรียนบ้านไร่

- -

โรงเรียนบ้านโนนตูม