สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบก

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

office@mdh.go.th

042-611532

ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

office@mdh.go.th

042-611532

นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาต

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี

office@mdh.go.th

042-611532

นายเชวงศักดิ์ บรรจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะปาด

office@mdh.go.th

042-611532

นายมนาส สาระไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์"

office@mdh.go.th

042-611532

นางโยษิตา คนซื่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล

office@mdh.go.th

042-611532

นางภัณฑิฎา สุวรรณพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านบาก 1

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านนาปุ่ง

office@mdh.go.th

042-611532