สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายพัทธนา กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพี้

office@mdh.go.th

042-611532

นายพัทธนา กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพี้

office@mdh.go.th

042-611532

นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ

office@mdh.go.th

042-611532

นายสุธน มูลตรีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

office@mdh.go.th

042-611532

นายชวนชัย ท้าวบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวง

office@mdh.go.th

042-611532

นายชา ท่าประโคน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง

office@mdh.go.th

042-611532

นายวัฒน์สุคนธ์ อาจวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภู

office@mdh.go.th

042-611532

นายรุ่งปรีดา มูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านโคกหินกอง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนนาตะแบง 2

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด

office@mdh.go.th

042-611532