สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

mdh@esdc.go.th

062-1034224

นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน

ศึกษานิเทศก์ (ที่ปรึกษา ผอ.สพป.มุกดาหาร)

buntitsan777@gmail.com

097-3197431

ดร.กิ่งแก้ว ภูทองเงิน

ศึกษานิเทศก์

kingkaewphutong@yahoo.com

089-2791375

ดร.อดิศร ก้อนคำ

ศึกษานิเทศก์

admin@mdh.go.th

081-3431047

นางเณริศรา ว่องไว

ศึกษานิเทศก์

neneritsa@gmaill.com

062-2274988

นางทองพูล งามขำ

ศึกษานิเทศก์

thongpool@dlthailand.com

088-5727410

นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์

ศึกษานิเทศก์

Pitakchat.s@esdc.go.th

091-1939955

นางพิมสุภางค์ นามบุตร

ศึกษานิเทศก์

Pimmie77777@gmail.com

061-1545464

นายจีรศักดิ์ ยาโน

ศึกษานิเทศก์

jeerasuk431021112@gmail.com

095-6181035

ดร.อรพร คนสนิท

ศึกษานิเทศก์

khonsanit@hotmail.com

093-3624891

ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข

ศึกษานิเทศก์

gamsig66@gmail.com

081-7170339

นางสาวนิศรา แสงทอง

ศึกษานิเทศก์

puey001@gmail.com

086-8501232

นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์

ศึกษานิเทศก์

deenewly@hotmail.com

091-8841499

นายชยา ภาคภูมิ

ศึกษานิเทศก์

chayapakpoom@gmail.com

081-7009993

นางสายฝน เอนกนวล

ศึกษานิเทศก์

นายธนวัฒน์ ปากหวาน

ศึกษานิเทศก์

thanawat1828@hotmail.com

097-3230591

นางปาริชาติ พันพั่ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

pa251840@gmail.com

096-1434820