สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.กิ่งแก้ว ภูทองเงิน

ศึกษานิเทศก์(หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ)

office@mdh.go.th

042-611532

นางเณริศรา ว่องไว

ศึกษานิเทศก์(หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ)

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.อดิศร ก้อนคำ

ศึกษานิเทศก์(หัวหน้ากลุ่มงานสื่อฯ)

office@mdh.go.th

042-611532

นายจีรศักดิ์ ยาโน

ศึกษานิเทศก์(หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ)

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.อรพร คนสนิท

ศึกษานิเทศก์(หัวหน้ากลุ่มงานเลขาฯ)

office@mdh.go.th

042-611532

นางทองพูล งามขำ

ศึกษานิเทศก์(หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ)

office@mdh.go.th

042-611532

นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นางพิมสุภางค์ นามบุตร

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวนิศรา แสงทอง

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นายชยา ภาคภูมิ

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นางสายฝน เอนกนวล

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นางสุตานันท์ ปางชาติ

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นายธนวัฒน์ ปากหวาน

ศึกษานิเทศก์

office@mdh.go.th

042-611532

นางปาริชาติ พันพั่ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

office@mdh.go.th

042-611532