สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

062-1034224

ดร.อดิศร ก้อนคำ

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

081-3431047

นางเณริศรา ว่องไว

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

062-2274988

นางทองพูล งามขำ

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

088-5727410

นายจีรศักดิ์ ยาโน

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

095-6181035

นางสาวอรพร คนสนิท

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

093-3624891

นางสาวนิศรา แสงทอง

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

086-8501232

นายชยา ภาคภูมิ

ศึกษานิเทศก์

[email protected]

081-7009993

นางปาริชาติ พันพั่ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

096-1434820

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน