สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัว

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายวิบูลย์ ราชอุดม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก 2

นายธนัตถกานต์ ลามุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

นายจิตติพงษ์ มัธยม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทาม

นายบุญแสง สมไวย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาท

นายพิทยา ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูล้อม

นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน

นายอรรคพล แดนดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

นายวิบูลย์ ทิพย์ลม

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา

- -

โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2

- -

โรงเรียนบ้านนาป่ง

- -

โรงเรียนบ้านนามน