สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โพสต์เมื่อ : 31 พ.ค. 2565 เวลา 14:32 น. IP: 180.183.124.164, 180.183.124.1
แชร์ให้เพื่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเรา หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับความยินยอมจากท่าน
- การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
- การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 2637

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)