สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายเอกราช พรหมพิบูลย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501

[email protected]

042-611532

นายเอกราช พรหมพิบูลย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501

[email protected]

042-611532

ดร.ศิวพร อาจหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"

[email protected]

042-611532

นายอดิศักดิ์ หาญจริง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี

[email protected]

042-611532

นายจักรกฤษณ์ โลคลัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ

[email protected]

042-611532

นางสุมาลี นามแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า

[email protected]

042-611532

นางวัชราภรณ์ สกุลทราย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่ง

[email protected]

042-611532

ดร.วิทวัส อินทมานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2

[email protected]

042-611532

- -

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

[email protected]

042-611532

- -

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมด

[email protected]

042-611532

- -

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

[email protected]

042-611532