สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วิสัยทัศน์ สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2557 เวลา 14:02 น. IP: 202.29.213.149
แชร์ให้เพื่อน

วิสัยทัศน์

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างองค์กรคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

 

คำนิยาม

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย มาตรฐานหลักสูตร
สร้างองค์กรคุณภาพ : 4M (คน เงิน วัสดุ การจัดการ)
ยึดหลักธรรมาภิบาล : ยึด 6 ประการ (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคุ่มค่า)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21
 

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 4781