สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

ดร.พลพักษ์ คนหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี

นายเดชดำรง ตุระซอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

นายวุฒิไกร จันทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง 2

นางสาวสุวิมล คนไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1

นายโกสินทร์ พรหมเสนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร

นายธนิตศักดิ์ ว่องไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม

นายเสน่ห์ สุพรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1

นายทักษิณ สุวรรณไตรย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ 4

- -

โรงเรียนบ้านคำดู่

- -

โรงเรียนบ้านดง

- -

โรงเรียนบ้านภูวง

- -

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

- -

โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ

- -

โรงเรียนบ้านนายอ

- -

โรงเรียนบ้านป่าพยอม