สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

ดร.พลพักษ์ คนหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.พลพักษ์ คนหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี

office@mdh.go.th

042-611532

นายเดชดำรง ตุระซอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

office@mdh.go.th

042-611532

นายทักษิณ สุวรรณไตรย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ 4

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวสุวิมล คนไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1

office@mdh.go.th

042-611532

นายโกสินทร์ พรหมเสนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร

office@mdh.go.th

042-611532

นายธนิตศักดิ์ ว่องไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม

office@mdh.go.th

042-611532

นายชินกฤต อ่อนคำหล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ

office@mdh.go.th

042-611532

นางจิตรลดา สกุลไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวสุชานัน บุญยบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านภูวง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านนายอ

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านป่าพยอม

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านแก้ง 2

office@mdh.go.th

042-611532