สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

promraksa.s@gmail.com

086-9105585

นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

palida@mdh.go.th

086-2268077

นายรุ่งเรือง อาจหาญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

tiger_rung@hotmail.com

084-7865270

นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

supasuta@mdh.go.th

085-8564596

นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

pumpkinpee@hotmail.com

083-0424241

นายนวิน เข็มทอง

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

nawin@mdh.go.th

084-2939696

นายสังคม กาหาวงศ์

ช่างไฟฟ้า ช4

sangkhomkahawong@gmail.com

086-8526385

นายดำรงค์ อินทร์อ่อน

ช่างไฟฟ้า ช4

Dam@mgh.go.th

087-2168758

นายภูมิชัย มหาวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

bhumichai.c@gmail.com

088-2287211

นายประเดิม เมืองโคตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

praderm.m@mdh.go.th

084-2211047

นายประจวบ สบู่ทอง

พนักงานอาคารสถานที่

prajuab.s@mdh.go.th

089-2426411

นายสายทอง บุทธิจักร์

ช่างทั่วไป

saithong.b@mdh.go.th

093-4570493

นางสมปอง จงราช

พนักงานทำความสะอาด

sompong.j@mdh.go.th

080-7392268

นางอรัญญา เมืองโคตร

ลูกจ้างชั่วคราว

aranya.m@mdh.go.th

063-4932180