สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

office@mdh.go.th

042-611532

นายรุ่งเรือง อาจหาญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวอรอุษา เค้าคำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวพรรณิภา เปลือยหนองแข้

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

office@mdh.go.th

042-611532

นายสิทธิชัย มุทุกันต์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

office@mdh.go.th

042-611532

นายดำรงค์ อินทร์อ่อน

ช่างไฟฟ้า ช4

office@mdh.go.th

042-611532

นายภูมิชัย มหาวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

office@mdh.go.th

042-611532

นายประเดิม เมืองโคตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

office@mdh.go.th

042-611532

นายประจวบ สบู่ทอง

พนักงานอาคารสถานที่

office@mdh.go.th

042-611532

นายสายทอง บุทธิจักร์

ช่างทั่วไป

office@mdh.go.th

042-611532

นางสมปอง จงราช

พนักงานทำความสะอาด

office@mdh.go.th

042-611532

นางอรัญญา เมืองโคตร

ลูกจ้างชั่วคราว

office@mdh.go.th

042-611532