สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายดงหลวง

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

office@mdh.go.th

042-611532

นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

office@mdh.go.th

042-611532

นายไพฑูรย์ ศรีหลิ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.รังสรรค์ สุทารัมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

office@mdh.go.th

042-611532

สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮ

office@mdh.go.th

042-611532

นายจำรัส รัตนวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียด

office@mdh.go.th

042-611532

นายศิโรจน์ อาจวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก

office@mdh.go.th

042-611532

นายพงศักดิ์ คนหมั่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแดง

office@mdh.go.th

042-611532

นายภาสกร จันทะรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหนาว

office@mdh.go.th

042-611532

นายพินิจ ภูนาโคก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2

office@mdh.go.th

042-611532

นายอารักษ์ ทองมหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

office@mdh.go.th

042-611532

นางรัตติยา ศรีนาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา

office@mdh.go.th

042-611532

นายไมตรี พนันชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดง

office@mdh.go.th

042-611532

นายลิขิต หาคุ้มคลัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง

office@mdh.go.th

042-611532

นายธวัชชัย คำมุงคุณ

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง

office@mdh.go.th

042-611532