ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

ภาพตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อรางวัล
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

2567

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

2567

เกียรติบัตรคณะทำงานการจัดทำสื่อมัลติมีเดียการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

2567

เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรี สพป.มุกดาหาร" ประจำปี ๒๕๖๗

2567

เกียรติบัตรรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2567

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2567

เกียรติบัตรการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เครือข่ายดงหลวงตอนบน

2567

การพัฒนาครู หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนเชิงรุก Active Learning และการส่งเสริมการอ่าน

2567

เกียรติบัตร (นักเรียน) ในการจัดกิจกรรมออกร้านนิทรรศการในงานกาชาด และงานของดีมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

2567

เกียรติบัตร (บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ) ในการจัดกิจกรรมออกร้านนิทรรศการในงานกาชาด และงานของดีมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

2567

เกียรติบัตร (ครูและผู้บริหาร) ในการจัดกิจกรรมออกร้านนิทรรศการในงานกาชาด และงานของดีมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

2567

เกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

2567

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๗

2567

เกียรติบัตรต้นแบบผู้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ของ สพป.มุกดาหาร ปีการศึกษา 2566

2567

เกียรติบัตรการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ

2566

เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปี 2567

2567

เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อำเภอดงหลวง (ผู้ผ่านการอบรม 2 วัน)

2566

เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อำเภอดงหลวง (ผู้ผ่านการอบรม 1 วัน)

2566

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 9 หน้า

พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK