สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2557 เวลา 14:16 น. IP: 27.55.209.200
แชร์ให้เพื่อน

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มุกดาหาร
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน
1 49010001 บ้านกุดแข้
2 49010002 บ้านกุดแข้ใต้
3 49010003 บ้านดงยางนันทวัน
4 49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
5 49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์
6 49010006 บ้านคำป่าหลาย
7 49010007 บ้านนาคำน้อย2
8 49010008 บ้านนาตะแบง1
9 49010009 บ้านนาสองห้อง
10 49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอ
11 49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
12 49010012 บ้านคำเขือง
13 49010013 บ้านคำเม็ก
14 49010014 บ้านโค้งสำราญ
15 49010015 บ้านดงมัน
16 49010016 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
17 49010017 บ้านพรานอ้น
18 49010018 บ้านเหล่าคราม
19 49010019 บ้านเหมืองบ่า
20 49010020 บ้านนาดี2
21 49010021 บ้านสงเปือยเหนือ
22 49010022 ห้วยยางจอมมณี
23 49010023 บ้านไร่
24 49010024 บ้านดงมอน
25 49010025 บ้านดงเย็น
26 49010026 บ้านคำบง2
27 49010027 บ้านโคกขามเลียน
28 49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
29 49010029 บ้านป่งโพน
30 49010030 บ้านโพนสวาง
31 49010031 บ้านสามขัว
32 49010032 บ้านหนองแคนนาจาน
33 49010033 บ้านบุ่งอุทัย
34 49010034 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
35 49010035 บ้านท่าไค้
36 49010036 บ้านโนนศรี
37 49010037 บ้านป่งเปือย
38 49010038 บ้านนาโด่
39 49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
40 49010040 ชุมชนนาโสก
41 49010041 บ้านหนองน้ำเต้า
42 49010042 บ้านนาหัวภู
43 49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด
44 49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย
45 49010045 บ้านดอนม่วย
46 49010046 บ้านหนองแอก
47 49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่
48 49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย
49 49010049 บ้านป่าหวาย
50 49010050 บ้านพังคอง
51 49010051 บ้านสงเปือย
52 49010052 บ้านหนองบัว
53 49010053 บ้านหนองแวง
54 49010054 บ้านโคก1
55 49010055 บ้านคำผึ้ง
56 49010056 บ้านจอมมณีใต้
57 49010057 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
58 49010058 บ้านโนนตูม
59 49010059 บ้านผึ่งแดด (สุริยาอุดมเวทย์)
60 49010060 บ้านหนองไผ่
61 49010061 บ้านนาถ่อน
62 49010062 บ้านนาโสกน้อย
63 49010063 ชุมชนโพนทราย
64 49010064 บ้านม่วงหัก
65 49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์
66 49010066 คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
67 49010067 คำฮีเบญจวิทย์
68 49010068 บ้านแก่นเต่า
69 49010069 คำสายทองวิทยา
70 49010070 บ้านกุดโง้ง
71 49010071 บ้านดานคำ
72 49010072 นาคำน้อยวิทยา
73 49010073 เมืองใหม่
74 49010074 บ้านศูนย์ไหม
75 49010075 บ้านนาโปน้อย
76 49010076 มุกดาลัย
77 49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
78 49010078 อนุบาลมุกดาหาร
79 49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง
80 49010080 คำแฮดประชาสรรค์
81 49010081 บ้านนาหลวง2
82 49010082 บ้านบะ
83 49010083 บ้านป่าแดง
84 49010084 บ้านหนองสระพัง
85 49010085 บ้านอุ่มไผ่
86 49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
87 49010087 บ้านคำบง1
88 49010088 บ้านคำพอก2
89 49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
90 49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
91 49010091 บ้านห้วยกอก1
92 49010092 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
93 49010093 บ้านนากอก
94 49010094 บ้านนาสองเหมือง
95 49010095 บ้านน้ำเที่ยง 2
96 49010096 บ้านนาอุดม
97 49010097 บ้านขอนแก่น
98 49010098 บ้านคำไหล
99 49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
100 49010100 บ้านป่าเตย
101 49010101 บ้านโนนเกษม
102 49010102 บ้านภูแผงม้า
103 49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่
104 49010104 บ้านคำสร้อย
105 49010105 บ้านด่านมน
106 49010106 บ้านคำนางโอก
107 49010107 บ้านหนองนกเขียน
108 49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า
109 49010109 ป่งแดงวิทยาคม
110 49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
111 49010111 บ้านโนนสะอาด2
112 49010112 หนองข่าประชาอุทิศ
113 49010113 บ้านหนองแวงใหญ่
114 49010114 ชุมชนดอนตาล
115 49010115 บ้านนาม่วง
116 49010116 บ้านโพนสว่าง
117 49010117 บ้านห้วยกอก2
118 49010118 นาสะเม็งวิทยา
119 49010119 บ้านโคกพัฒนา
120 49010120 บ้านนาสะโน
121 49010121 นาหว้าประชาสรรค์
122 49010122 บ้านหนองกระยัง
123 49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา
124 49010124 บ้านแก้ง2
125 49010125 บ้านคำดู่
126 49010126 บ้านดง
127 49010127 บ้านนาคำน้อย1
128 49010128 บ้านภูวง
129 49010129 บ้านภูล้อม
130 49010130 บ้านหนองบอน
131 49010131 บ้านบาก2
132 49010132 บ้านนายาง
133 49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
134 49010134 บ้านห้วยทราย2
135 49010135 บ้านหนองเม็ก
136 49010136 บ้านนาทาม
137 49010137 บ้านนาป่ง
138 49010138 บ้านนามน
139 49010139 บ้านโนนสวาท
140 49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร
141 49010141 บ้านนาโพธิ์
142 49010142 บ้านโคกหนองหล่ม
143 49010143 บ้านเหล่าหมี
144 49010144 บ้านโคกสว่าง1
145 49010145 บ้านเหล่าแขมทอง
146 49010146 บ้านท่าห้วยคำ
147 49010147 บ้านนายอ
148 49010148 บ้านป่าพยอม
149 49010149 สยามกลการ4
150 49010150 บ้านกกตูม
151 49010151 บ้านแก้งนาง
152 49010152 บ้านขัวสูง
153 49010153 บ้านนาหินกอง
154 49010154 บ้านปากช่อง
155 49010155 สยามกลการ 5
156 49010156 บ้านสานแว้
157 49010157 หมู่บ้านป่าไม้
158 49010158 บ้านชะโนด 2
159 49010159 บ้านหนองยาง
160 49010160 บ้านย้อมพัฒนา
161 49010161 บ้านโสก
162 49010162 บ้านเปียด
163 49010163 บ้านโพนแดง
164 49010164 บ้านดงหลวง
165 49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
166 49010166 บ้านนาหลัก
167 49010167 บ้านฝั่งแดง
168 49010168 บ้านมะนาว
169 49010169 บ้านหนองคอง
170 49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู
171 49010171 บ้านโพนไฮ
172 49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
173 49010173 บ้านก้านเหลืองดง
174 49010174 ร่มเกล้า
175 49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว
176 49010176 บ้านน้ำบ่อดง
177 49010177 บ้านเหล่าดง
178 49010178 บ้านหนองหนาว
179 49010179 ชุมชนบ้านคำชะอี
180 49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
181 49010181 บ้านแก้งช้างเนียม
182 49010182 บ้านนาปุ่ง
183 49010183 บ้านโนนสว่าง1
184 49010184 บ้านหนองกะปาด
185 49010185 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 
186 49010186 บ้านกลาง
187 49010187 คำบกราษฎร์นุกูล
188 49010188 บ้านบาก ๑
189 49010189 บ้านห้วยลำโมง
190 49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
191 49010191 บ้านหนองเอี่ยนดง 
192 49010192 ห้วยตาเปอะ
193 49010193 บ้านค้อ 
194 49010194 บ้านโคก2
195 49010195 บ้านดงยาง1
196 49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
197 49010197 บ้านโนนสังข์ศรี
198 49010198 บ้านซ่ง
199 49010199 บ้านม่วง
200 49010200 บ้านแมด
201 49010201 บ้านเหล่า
202 49010202 บ้านหนองสระพังทอง
203 49010203 บ้านดอนป่าแคน
204 49010204 บ้านตูมหวาน
205 49010205 บ้านแฝก
206 49010206 โพนงาม
207 49010207 บ้านนาหลวง1
208 49010208 บ้านหนองบง
209 49010209 บ้านหนองเอี่ยน
210 49010210 บ้านโคกสว่าง2
211 49010211 บ้านหนองไฮ
212 49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ
213 49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ
214 49010214 บ้านชะโนด 1
215 49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
216 49010216 บ้านขามป้อม
217 49010217 บ้านทรายทอง
218 49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
219 49010219 บ้านสองคอน
220 49010220 บ้านป่งขาม
221 49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
222 49010222 บ้านนาดีโคกสวาท
223 49010223 บ้านหว้านใหญ่
224 49010224 บ้านหนองผือดอนม่วง
225 49010225 บ้านหว้านน้อย
226 49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
227 49010227 บ้านโนนสว่าง 2
228 49010228 บ้านโนนยาง
229 49010229 บ้านคำพอก 1
230 49010230 บ้านงิ้ว
231 49010231 บ้านวังนอง
232 49010232 บ้านหนองโอใหญ่
233 49010233 บ้านคำพี้
234 49010234 บ้านเป้าป่าแสด
235 49010235 บ้านภู
236 49010236 บ้านวังไฮ
237 49010237 บ้านนาตะแบง 2
238 49010238 บ้านบุ่ง
239 49010239 บ้านโคกกลาง
240 49010240 บ้านแวง
241 49010241 บ้านโคกหินกอง
242 49010242 บ้านหลุบปึ้ง
243 49010243 บ้านเหล่าน้อย
244 49010244 บ้านนาหนองแคน
245 49010245 บ้านคันแท
246 49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)