สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายทวีโรจน์ ไชยพันธ์แสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไค้

office@mdh.go.th

042-611532

นายทวีโรจน์ ไชยพันธ์แสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไค้

office@mdh.go.th

042-611532

นายกานต์ นักลำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.ชาติชาย ก่อคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย

office@mdh.go.th

042-611532

นายประดิน อินไชยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ

office@mdh.go.th

042-611532

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพล ห้วยทราย

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำน้อยวิทยา

office@mdh.go.th

042-611532

นางชลนภา ประภาศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม

office@mdh.go.th

042-611532

นายรวมมิตร พันธ์มุก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย

office@mdh.go.th

042-611532

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิ์กล้า ขุนทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"

office@mdh.go.th

042-611532

นางเอมอร ภูแด่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรี

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.อนัตตา ชาวนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่

office@mdh.go.th

042-611532

นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวเอธิญา โคตรคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดานคำ

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนคำสายทองวิทยา

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง

office@mdh.go.th

042-611532