สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

[email protected]

091-8617031

นายชูกิจ พาพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

[email protected]

092-7612089

นางสาวสุลักขณา รักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

[email protected]

087-2282085

นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

[email protected]

091-0642654

นายราเชนทร์ มหานิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

[email protected]

089-9838056

นางภัชราวดี ชาลี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน