สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูง

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายไพโรจน์ กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

office@mdh.go.th

042-611532

นายไพโรจน์ กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

office@mdh.go.th

042-611532

นายเศรษฐชาติ ชาวันดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

office@mdh.go.th

042-611532

นายพิจิตร สุนทรส

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

office@mdh.go.th

042-611532

นายสมาน ฤทธิ์น้ำคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนอง

office@mdh.go.th

042-611532

นายศราวุธ อาจวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่

office@mdh.go.th

042-611532

นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองแคน

office@mdh.go.th

042-611532

นายไพโรจน์ กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านคันแท

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านคำพอก 1

office@mdh.go.th

042-611532