สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูง

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายเศรษฐชาติ ชาวันดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

นายไพโรจน์ กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

นายพิจิตร สุนทรส

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

นายยุทธชัย น้อยทรง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก 1

นายสมาน ฤทธิ์น้ำคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนอง

นายพิพัฒน์ แสนโสม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่

นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองแคน

นายไพโรจน์ กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านคันแท