สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาล

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายวิชยา คนไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์

office@mdh.go.th

042-611532

นายวิชยา คนไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์

office@mdh.go.th

042-611532

นายสมเกียรติ ศรีอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่าง

office@mdh.go.th

042-611532

นางกนกนุช เขียวเขิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

office@mdh.go.th

042-611532

นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนตาล

office@mdh.go.th

042-611532

นายบุญตา เสนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะโน

office@mdh.go.th

042-611532

นายประจักษ์ ยืนยั่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก 2

office@mdh.go.th

042-611532

นางโสภา โพธิ์ไทร

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวศิริรักษ์ แสงกล้าชนะชัย

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวจิตวะดี ซาเสน

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านนาม่วง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา

office@mdh.go.th

042-611532