สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบน

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายทองสม สมลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสานแว้

นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอง

นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ

นายคำพันธ์ ชนะมาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

นายธีรกร เชื้อคำจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลัก

นายไชยพันธ์ พันธุ์ชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู

นายวรชาติ สกุลเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตาเปอะ

นายสมบูรณ์ ศรีหาพล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาง

นายยุทธนา เชื้อคมตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหินกอง

นางลิดาวรรณ เชื้อคมตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

นายก้องณพัฒน์ ฤทธิธนาทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม

นางสุมินตรา โคตรพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาว

นางณัฏฐภรณ์ ฤทธิธนาทรัพย์

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านขัวสูง

- -

โรงเรียนบ้านปากช่อง