สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบน

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายสมบูรณ์ ศรีหาพล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาง

office@mdh.go.th

042-611532

นายสมบูรณ์ ศรีหาพล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาง

office@mdh.go.th

042-611532

นายทองสม สมลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสานแว้

office@mdh.go.th

042-611532

นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอง

office@mdh.go.th

042-611532

นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ

office@mdh.go.th

042-611532

นายคำพันธ์ ชนะมาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

office@mdh.go.th

042-611532

นายธีรกร เชื้อคำจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลัก

office@mdh.go.th

042-611532

นายไชยพันธ์ พันธุ์ชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู

office@mdh.go.th

042-611532

นายยุทธนา เชื้อคมตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหินกอง

office@mdh.go.th

042-611532

นางลิดาวรรณ เชื้อคมตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

office@mdh.go.th

042-611532

นายก้องณพัฒน์ ฤทธิธนาทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม

office@mdh.go.th

042-611532

นางสุมินตรา โคตรพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาว

office@mdh.go.th

042-611532

นางวารุณี วงศ์วิรุฬหรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวสูง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนห้วยตาเปอะ

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านปากช่อง

office@mdh.go.th

042-611532