สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน

office@mdh.go.th

042-611532

นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน

office@mdh.go.th

042-611532

นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด

office@mdh.go.th

042-611532

นายประยุทธ ศรีเสน

โรงเรียนชุมชนนาโสก

office@mdh.go.th

042-611532

ว่าที่ร้อยตรีชินชาติ ชูคำสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์

office@mdh.go.th

042-611532

นายยุธนา ผิวขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์

office@mdh.go.th

042-611532

นายศิวากร เรืองแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกน้อย

office@mdh.go.th

042-611532

นายแหลมทอง แสนสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหัก

office@mdh.go.th

042-611532

นายวสันต์ ปัญญาบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์

office@mdh.go.th

042-611532

นายเกริกไกร หนองสูง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเต่า

office@mdh.go.th

042-611532

นางปาริชาต ทับทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวดวงดารา เจริญวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้

office@mdh.go.th

042-611532

นายธนวรรธน์ หาญประสพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน

office@mdh.go.th

042-611532

นางสิรินันท์ จันทราศรศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโด่

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านนาหัวภู

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนชุมชนโพนทราย

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านป่งเปือย

office@mdh.go.th

042-611532