สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด

นายโอวาท สุเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนทราย

นายประยุทธ ศรีเสน

โรงเรียนชุมชนนาโสก

นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน

ว่าที่ร้อยตรีชินชาติ ชูคำสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์

นายกี้ พรหมวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเปือย

นายยุธนา ผิวขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์

นายไชยา สุวะไกร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า

นายศิวากร เรืองแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกน้อย

นายแหลมทอง แสนสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหัก

นายวสันต์ ปัญญาบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์

นายเกริกไกร หนองสูง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเต่า

นางปาริชาต ทับทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้

นางสาวดวงดารา เจริญวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้

- -

โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน

นางกุลภาภร บรรจง

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านนาโด่

- -

โรงเรียนบ้านนาหัวภู