สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pada5189@hotmail.com

091-3478639

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

mitputhai@hotmail.com

0616958860

นางปราณี เผ่าเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

pra_ne@hotmail.com

085-0086478

นางสุรีพร ที่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

t_sureepon@gmail.com

093-2150904

นางสาวอนง เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

anong_26@hotmail.com

080-1887947

นางขวัญกมล จันปุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

kwunnc@gmail.com

084-4708193

นางทวินันท์ ไชยมาโย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

musicjum@hotmail.com

086-8559024

นางปาริชาติ รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

pattana.muk@gmail.com

085-7553366

นางสาวพรรมณี นาโสก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

tun25-26@hotmail.com

064-7496932

นายวีระเดช กุลวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

weeradech@mdh.go.th

095-2256751