สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม

office@mdh.go.th

042-611532

นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.ธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมหวาน

office@mdh.go.th

042-611532

นายวรเชษฐ์ พันโกฎิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

office@mdh.go.th

042-611532

นายคมกริช บรรจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก

office@mdh.go.th

042-611532

นางเสาวลักษณ์ ธรรมวงศา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง

office@mdh.go.th

042-611532

นางธฤษวรรณ สุขโอรส

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร"

office@mdh.go.th

042-611532

นายสำราญ คนขยัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก 2

office@mdh.go.th

042-611532

นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)

office@mdh.go.th

042-611532

นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค์

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน

office@mdh.go.th

042-611532

นางนภาพร แสนโสม

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านดงยาง 1

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านนาหลวง 1

office@mdh.go.th

042-611532