สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดม

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายกานต์ นักลำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย

office@mdh.go.th

042-611532

นายกานต์ นักลำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย

office@mdh.go.th

042-611532

- -

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้า

office@mdh.go.th

042-611532

นางชญานิศ ประเทพา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม

office@mdh.go.th

042-611532

นายคณิศร นันทราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่

office@mdh.go.th

042-611532

นายพงศ์พิศิษฐ์ จันปุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม

office@mdh.go.th

042-611532

นายแมนพงษ์ เมฆเสนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น

office@mdh.go.th

042-611532

นายสุริยา เสียงเย็น

ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

office@mdh.go.th

042-611532

นายไชยนะคร บัวระพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตย

office@mdh.go.th

042-611532

นางชญานิศ ประเทพา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านด่านมน

office@mdh.go.th

042-611532

นางนัทธมน รุ้งไธสง

รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านคำไหล

office@mdh.go.th

042-611532