สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน2564

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2564 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 49 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม2564

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2564 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 118 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน2564

วันที่โพสต์ 5 พ.ค. 2564 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 208 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม2564

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 240 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2564

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 414 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม2564

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2564 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 369 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม2563

วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2564 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 475 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2563

วันที่โพสต์ 3 ธ.ค. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 577 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม2563

วันที่โพสต์ 6 พ.ย. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 632 ครั้ง

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2563

วันที่โพสต์ 8 ต.ค. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 609 ครั้ง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วันที่โพสต์ 7 ต.ค. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 608 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน2563

วันที่โพสต์ 5 ต.ค. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 494 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม2563

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 468 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2563

วันที่โพสต์ 6 ส.ค. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 617 ครั้ง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2563 โดย รุจิวรรณ วงค์ขวาหูม อ่าน 720 ครั้ง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย รุจิวรรณ วงค์ขวาหูม อ่าน 610 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน2563

วันที่โพสต์ 10 ก.ค. 2563 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 762 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2563 โดย รุจิวรรณ วงค์ขวาหูม อ่าน 638 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางทองม้วน สุทธิคุณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวรินดา แสนเวียน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวบัวจัน ซาเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางดาวสวรรค์ สารีแผลง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุวรรณา สุขเสถียรโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอโณทัย ยืนยั่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวภัทฐราภรณ์ บุญสะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว
นายประสิทธิ์ สุยอย
ลูกจ้างชั่วคราว

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน