สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอดอนตาล


โพสต์โดยอำเภอดอนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 30 ครั้ง

จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนสยามกลการ 4 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย สยามกลการ 4 ดอนตาล อ่าน 87 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบาก2 นำโดยผู้อำนวยการวิบูลย์ ราชอุดม รองผู้อำนวยการนางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรี

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 78 ครั้ง

โครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 230 ครั้ง

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน มอบชุดผ้าห่มกันหนาว โต๊ะเก้าอี้ โคมไฟสำหรับทำการบ้านและการอ่านหนังสือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 89 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ครั้งที่ 5/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย บ้านป่าไร่ ดอนตาล อ่าน 92 ครั้ง

สอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย สยามกลการ 4 ดอนตาล อ่าน 83 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ครั้งที่ 4/2564

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย บ้านป่าไร่ ดอนตาล อ่าน 72 ครั้ง

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว ณ โรงเรียนบ้านบาก2

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 94 ครั้ง

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยาจัดการทดสอบความสามารถทางการอ่าน (RT:Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่1

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 76 ครั้ง

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 125 ครั้ง

โครงการการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 99 ครั้ง

ขอบพระคุณ ยายทองมา อุประ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 123 ครั้ง

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 25463 สนามสอบโรงเรียนบ้านบาก 2

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 121 ครั้ง

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยาขอขอบคุณแขวงทางหลวงมุกดาหาร ที่ให้ความอนุเคราะห์ ติดตั้งป้ายจราจรบอกเส้นทางเข้าโรงเรียน จากถนนหลักเชื่อมต่อไปยังโรงเรียน

วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 128 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบาก2 ได้ร่วมแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger)

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 110 ครั้ง

ข่าวประชาสำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล อ่าน 128 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 33 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน