สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอดอนตาล


โพสต์โดยอำเภอดอนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

.. ข่าวประชาสัมพันธ์..

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 50 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 72 ครั้ง

พิธีไหว้ครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 60 ครั้ง

โรงเรียนสยามกลการ 4 รับประประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุก

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2564 โดย สยามกลการ 4 ดอนตาล อ่าน 88 ครั้ง

คณะเจ้าหน้าที่ สพป.มุกดาหาร ร่วมกับศึกษานิเทศก์ มาตรวจเยี่ยม โรงเรียน

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 123 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองกระยัง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล อ่าน 160 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พร้อมคณะ อสม.ตำบลบ้านแก้ง ได้มาบริการประจำจุดคัดกรองให้กับทางโรงเรียน

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 122 ครั้ง

จดหมายข่าวฉบับที่ 13/2564 โรงเรียนบ้านบาก2 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 111 ครั้ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมคณะ อสม.และเทศบาล ตำบลบ้านแก้ง ลงพ่นหมอกควัน

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 148 ครั้ง

นางสาวสุวิมล คนไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 90 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองกระยังรับการประเมินตรวจเยี่ยมจาก สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2564 โดย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล อ่าน 109 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 124 ครั้ง

จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 154 ครั้ง

โรงเรียนสยามกลการ 4 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย สยามกลการ 4 ดอนตาล อ่าน 221 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบาก2 นำโดยผู้อำนวยการวิบูลย์ ราชอุดม รองผู้อำนวยการนางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรี

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 156 ครั้ง

โครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 316 ครั้ง

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน มอบชุดผ้าห่มกันหนาว โต๊ะเก้าอี้ โคมไฟสำหรับทำการบ้านและการอ่านหนังสือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 150 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ครั้งที่ 5/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย บ้านป่าไร่ ดอนตาล อ่าน 201 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 34 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน