สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายชุมพล ประเทพา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง 1

office@mdh.go.th

042-611532

นายชุมพล ประเทพา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง 1

office@mdh.go.th

042-611532

นายสุเพศ ยุติพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวปภาดา สมประสงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์

office@mdh.go.th

042-611532

นายประภาส หมั่นเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะ

office@mdh.go.th

042-611532

นายสุพจน์ ทาระขจัด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพัง

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.สุริยัน ทรัพย์ผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย

office@mdh.go.th

042-611532

นายอนุชา บุรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางโอก

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.บุญรอด ริมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

office@mdh.go.th

042-611532

นายเศรษฐา สลางสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า

office@mdh.go.th

042-611532

นายวีระชัย อุฒามาตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

office@mdh.go.th

042-611532

นางหยาดทิพย์ ซีซอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง 2

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

office@mdh.go.th

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านคำพอก 2

office@mdh.go.th

042-611532