สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

wannasit@mdh.go.th

089-5842268

ดร.ภาส ไชยมี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

prapas@mdh.go.th

096-9697699

ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

worakanyapilai@mdh.go.th

085-7460318

นายพิเชษฐ มหาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

pichet@mdh.go.th

042-611532

นายมนตรี ลาดนาเลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

montree.lad@mdh.go.th

065-0972195

นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

buntitsan777@gmail.com

097-3197431

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pada5189@hotmail.com

0913478639

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

promraksa.s@gmail.com

086-9105585

นายสายันต์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

varida_1234@hotmail.com

098-1035325

นายประสพสุข จันเต็ม

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

prasopsok@gmail.com

089-8629872

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

amon.aod1@hotmail.com

091-8617031

ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

apichart@mdh.go.th

094-5247809

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

mdh@esdc.go.th

062-1034224

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

mitputhai@hotmail.com

061-6958860

ดร.อดิศร ก้อนคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

adisorn@mdh.go.th

081-3431047

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

mdh@esdc.go.th

062-1034224