สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2563 ดีเด่น

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 433 ครั้ง

องคมนตรี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสกลนครและมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 19 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 89 ครั้ง

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 14 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 208 ครั้ง

เอกสารประกอบการรายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 49 ครั้ง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 223 ครั้ง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 156 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 1627 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 2037 ครั้ง

วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 1857 ครั้ง

วิชาภาษาไทย

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 4195 ครั้ง

การศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 1397 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) รุ่นที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่โพสต์ 7 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 163 ครั้ง

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 7 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 135 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมนิเทศโรงเรียนคุณธรรมแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 170 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 271 ครั้ง

สพป.มุกดาหารจัดประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 155 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)รุ่นที่ 2

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 258 ครั้ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 258 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 10 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน