สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น สกล-มุก

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 98 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ขรก.ฯ ไปบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 1078 ครั้ง

การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 54 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 27 ธ.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 381 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 1386 ครั้ง

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 1068 ครั้ง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อ่านออกเขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ"

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 533 ครั้ง

ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อ่านออกเขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ" เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 696 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 1597 ครั้ง

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 747 ครั้ง

ผลการประเมิน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 685 ครั้ง

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 616 ครั้ง

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 932 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 711 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 435 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การพัฒนาบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 348 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 416 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 658 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 17 หน้า