สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 1012 ครั้ง

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 432 ครั้ง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อ่านออกเขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ"

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 414 ครั้ง

ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อ่านออกเขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ" เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 376 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 1329 ครั้ง

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 363 ครั้ง

ผลการประเมิน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 333 ครั้ง

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 348 ครั้ง

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 442 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 354 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 201 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การพัฒนาบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 185 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 214 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 340 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการยืมเงินราชการ

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 200 ครั้ง

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 320 ครั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 187 ครั้ง

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 296 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 16 หน้า

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน