สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 771 ครั้ง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 833 ครั้ง

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 883 ครั้ง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 695 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 672 ครั้ง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 700 ครั้ง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 622 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 582 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 633 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เป็นหน่วยพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 614 ครั้ง

E-Service สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 661 ครั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 1550 ครั้ง

ข้อมูลการติดต่อ

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 2846 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 3070 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากร สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 2522 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประกาศรับย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 1199 ครั้ง

การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่โพสต์ 31 มี.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 956 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2563 โดย Administrator อ่าน 1408 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 11 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน