+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ดร.สุริยัน ทรัพย์ผล

ดร.สุริยัน ทรัพย์ผล


ผู้ทรงคุณวุฒิด้นาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
093-5079994
tam_ku57@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้นาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร