สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

สิทธิชัย มุทุกันต์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกการเรียนรวมของสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 11 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการ PA Support Team ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 32 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 35 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 54 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามนโยบายด้านความปลอดภัยและอาหารกลางวัน รวมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 46 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบลดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อากาศสดใส อาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกอาคาร

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 23 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 26 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมการสำรวจแววความสามารถพิเศษบนพื้นฐานพหุปัญญา

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 18 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ข้าร่วมประชุมการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ video Conference (zoom meeting)

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 23 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 18 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 21 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 28 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 52 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 19 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 26 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 33 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ?แก้วมุกดาเกมส์?

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 27 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 48 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 21 หน้า