สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2567 และติดตามผลการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข

โพสต์เมื่อ : 21 มิ.ย. 2567 เวลา 11:22 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2567 และติดตามผลการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข

สพป.มุกดาหาร นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2567 และติดตามผลการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 
ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา

ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2567 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  “เรียนดี มีความสุข” และติดตามผลการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำนักเรียนในโรงเรียน ต้องมีมาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค มุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำให้บรรลุ 5 ประการ คือ สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำดู่ โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร และโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม  โดยมีนายธนวัฒน์ ปากหวาน ศึกษานิเทศก์ , นายพลพักษ์ คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี และนายโกสินธ์ พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : ธนวัฒน์  ปากหวาน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน