สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

โพสต์เมื่อ : 21 มิ.ย. 2567 เวลา 14:17 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

        นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการผลักดันให้การจัดการศึกษาได้พัฒนาสู่เป้าหมายที่วางไว้ บรรลุตามเป้าประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และมีสมรรถนะที่สำคัญ พร้อมทั้งเกิดทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ภาพ/เรียบเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน