สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR

โพสต์เมื่อ : 21 มิ.ย. 2567 เวลา 14:54 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communication Approach โดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆได้เหมาะสม  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้  พร้อมเป็นการนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ โดยมีระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2567 

ภาพ : ประสิทธิ์  สุยอย
ข่าว : เณริศรา  ว่องไว
เรียเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน