สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 18 เม.ย. 2567 เวลา 11:31 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 57.76 คุณภาพอยู่ในระดับค่อนข้างดี วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.93 คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.45 คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.66 คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
    สรุปจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละวิชา
- วิชาภาษาไทย มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 1,564 คน
- วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน   285 คน
- วิชาวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน   682 คน
- วิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน   241 คน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 48.44 คุณภาพอยู่ในระดับค่อนข้างดี วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.06 คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.57 คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 31.72 คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
    สรุปจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละวิชา
- วิชาภาษาไทย มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 233 คน
- วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน     6 คน
- วิชาวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน     5 คน
- วิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน     9 คน 
download เอกสารแนบ
 

 

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)