สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ : 19 ก.ค. 2566 เวลา 11:04 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นศูนย์สอบและดำเนินการจัดสอบ ดูแล ควบคุมการดำเนินสอบโรงเรียนในสังกัด เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและนำผล ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะทำงานทุกท่านที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ และหน่วยงานทางการศึกษาที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)