สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ 5 ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" ครั้งที่ 1

โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2565 เวลา 16:27 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการ 5 ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านห้องเรียนคุณภาพ 2) ด้านครูคุณภาพ 3) ด้านผู้บริหารคุณภาพ 4) ด้านสถานศึกษาคุณภาพ และ 5) ด้านผู้เรียนคุณภาพ ในครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาโดยแบ่งตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการผ่านการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่ และมีกำหนดให้มีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการนี้ศึกษานิเทศก์จึงขอรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ 5 ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หวังว่าใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม ครั้งที่ ๑.pdf 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน