สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สทศ.วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ผลสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ : 26 ก.ย. 2566 เวลา 11:16 น. IP: 202.29.213.150
แชร์ให้เพื่อน

ภายหลังการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำ รายงานข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อค้นพบการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ตลอดจนนำเสนอแนวทางการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

 UserFiles2611/pdf_1692948553.pdf

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)