สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติ ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2566 เวลา 13:37 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร)

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยมี นายคมกริช ไชยทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้น นางดวงฤดี เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

ตามที่ สพป.มุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้ดำเนินการตอบแบบประเมินตัวชี้วัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทั้งส่วนของ สพฐ. และ สพป. ที่ต้องดำเนินการแล้ว

ตามปฏิทินการประเมินในส่วนการตอบตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 เป็นการนำข้อมูลทั้ง 43 ข้อมูล (O1 - O43) นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.มุกดาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบการประเมินฯ เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 622

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)