สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต ๕ เมษายน ๒๕๖๔

โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2564 เวลา 09:55 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกันทำกิจกรรมอันแสดงถึงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ?การป้องกันการทุจริต? (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญญาการดำเนินการเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมีวินัย การตรงต่อเวลา และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบนโยบายก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ