สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

C.C.F. กิจกรรมชุมชนปลอดภัยไร้โรค NCDs+อาหารปลอดภัยและCPR(HealthyCommunity)

โพสต์เมื่อ : 13 ก.พ. 2567 เวลา 09:52 น. IP: 183.88.239.146
แชร์ให้เพื่อน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำนักเรียน ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.น้อย) Young Health Ambassador ในโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรค NCDs อาหารปลอดภัย และ CPR (Healthy Community) ที่โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา เพื่อพัฒนาทักษะแกนนำนักเรียน มีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เสริมสร้างและปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรค NCDs เกิดความตระหนักและมีทักษะในการป้องกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรค NCDs และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยกลุ่มแกนนำนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมณรงค์เสริมสร้างสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนๆ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)