สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร


สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร -

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอหว้านใหญ่อำเภอดงหลวงอำเภอหนองสูงกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานีข่าว สพป. มุกดาหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.มุกดาหารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.มุกดาหารขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.มุกดาหารคู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหารการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ครูชวนวิ่ง

สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2560

สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการ

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 สิงหาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 5 สิงหาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 1 สิงหาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร 6 กรกฎาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร 10 มิถุนายน 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 20 มีนาคม 2560

การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 14 มีนาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 13 มีนาคม 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

สถานีข่าว สพป มุกดาหาร 1 กุมภาพันธ์ 2560

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า

MAIN LINK