สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 5

โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2566 เวลา 15:50 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร)

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยในช่วงที่ 1 ของรายการ ทีมวิทยากรจาก สพฐ. นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อน Soft Power ในการจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ในการค้นพบต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา และในช่วงที่ 2 นำเสนอประเด็นความสำเร็จของการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ภาพ/ข่าว : ภัชราวดี ชาลี
เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)