สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

นวิน เข็มทอง


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 32 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕"

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 14 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนทั่วไป สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 24 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ศึกษาดูงาน ณ สพป.อุบลราชธานีเขต ๑

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 26 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร นิเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 29 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕"

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 81 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน"

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 53 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายอำเภอหนองสูง (เมืองหนองสูง และ คีรีวงศึกษา)

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 70 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 59 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 84 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

วันที่โพสต์ 22 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 79 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 22 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 105 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

วันที่โพสต์ 21 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 67 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 72 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายคำสร้อยนาอุดม

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 91 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 72 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 79 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายดงหลวงตอนบน

วันที่โพสต์ 17 พ.ย. 2565 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 84 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 15 หน้า

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน